زانوبند کشکک بسته نئوپرن

زانوبند کشکگ بسته نئوپرن

زانوبند کشکک بسته نئوپرن

کد محصول : 157

قیمت محصول : لطفا تماس بگیرید.

سایز محصول : S / M / L / XL / XXL

توضیحات :

  • محافظت از زانو
  • مصرف روزانه این محصول
  • آزادی عمل در حرکات زانو
  • گرمازایی و کاهش درد
  • پیشگیری از صدمات ورزشی
بالا